Tilrettelagt Fotball med HFK

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 16. Jun 2022


Velkommen til tilrettelagt fotballtrening

Onsdag 29 Juni kl 17:30-19:00

På Hallingmo

 

Vi ønsker å invitere brukere i hele Hallingdal til fotballtrening på Hallingmo med 

påfølgende grilling. Vi stiller med pølser og brus.

 

Denne treningen blir kick-off for et treningstilbud vi ønsker å få til ukentlig fra høsten av. 

Oppmøte blir på fotballbanen på Hallingmo.

Ta med treningstøy, gode sko og godt humør :DInvitasjon PU Trening.docxMacron vårkampanje!

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 28. Apr 2022

Macron vårkampanje!

Sesongen er i gang for fullt og Macron har i den forbindelse en stor vårkampanje på klubbshoppene og i butikk.
Alle medlemmer får minimum 40% rabatt på alle varer, 50% på en rekke bestselgere og 60% rabatt på en mengde varer.
Her er link til klubbshopen vår:
https://hallingdal.macron.no/klubbshop
Vårkampanjen varer ut mai. Lurt å benytte seg av tilbud dersom en skal ha utstyr likevel!
Tilskuddsordningen «Inkluderende frivillige møteplasser»

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 27. Apr 2022

Vårt nyeste fotballtilbud, Hallingdal FK gatelag, er så langt finansiert utelukkende gjennom tilskudd, så når vi får innvilget søknadene våre blir vi veldig glade og takknemlige! Vi hadde søkt på noe mer, men det var mange gode søknader, så pengene ble fordelt slik at flere fikk litt enn at få fikk mye.

Tusen takk til Viken Fylkeskommune som innvilget kr 30 000,- til et godt formål hos oss. Dette er et viktig bidrag for oss slik at vi kan jobbe videre med tilbudet og holde det i gang. 

Vil du vite mer om gatelaget vårt er det bare å ta kontakt på hallingdalfotballklubb@gmail.com/hfktrener@gmail.com.
Vi har fått gave til drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 4. Apr 2022

Støtte fra SB1-stiftelsen Hallingdal 

Vi søkte tidligere i år om gave til støtte av drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal, og fikk en gledelig beskjed om at vi får tildelt kr 10 000,- i støtte til vårt arbeid. Det er vi veldig takknemlige og glade for! Tusen takk!

"Etablering 

SpareBankstiftelsen Hallingdal ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank til SpareBank1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Øystre Slidre.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av SpareBankstiftelsen Hallingdal skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ål Sparebank (senere Hallingbanken), Hemsedal Sparebank og videreført i SpareBank 1 Hallingdal gjennom mer enn 143 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til SpareBankstiftelsen Hallingdal var ved etableringen på ca 770 mill. kroner og bestod hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres. Fra oppstart og fremover er overskuddslikviditet plassert i fond i henhold til foreliggende investeringsstrategi  2022 har fondsmidlene en saldo på rundt 200 millioner kroner."

Les mer om stiftelsen her: