Tilrettelagt Fotball med HFK

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 16. Jun 2022


Velkommen til tilrettelagt fotballtrening

Onsdag 29 Juni kl 17:30-19:00

På Hallingmo

 

Vi ønsker å invitere brukere i hele Hallingdal til fotballtrening på Hallingmo med 

påfølgende grilling. Vi stiller med pølser og brus.

 

Denne treningen blir kick-off for et treningstilbud vi ønsker å få til ukentlig fra høsten av. 

Oppmøte blir på fotballbanen på Hallingmo.

Ta med treningstøy, gode sko og godt humør :DInvitasjon PU Trening.docx
Macron vårkampanje!

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 28. Apr 2022

Macron vårkampanje!

Sesongen er i gang for fullt og Macron har i den forbindelse en stor vårkampanje på klubbshoppene og i butikk.
Alle medlemmer får minimum 40% rabatt på alle varer, 50% på en rekke bestselgere og 60% rabatt på en mengde varer.
Her er link til klubbshopen vår:
https://hallingdal.macron.no/klubbshop
Vårkampanjen varer ut mai. Lurt å benytte seg av tilbud dersom en skal ha utstyr likevel!

Tilskuddsordningen «Inkluderende frivillige møteplasser»

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 27. Apr 2022

Vårt nyeste fotballtilbud, Hallingdal FK gatelag, er så langt finansiert utelukkende gjennom tilskudd, så når vi får innvilget søknadene våre blir vi veldig glade og takknemlige! Vi hadde søkt på noe mer, men det var mange gode søknader, så pengene ble fordelt slik at flere fikk litt enn at få fikk mye.

Tusen takk til Viken Fylkeskommune som innvilget kr 30 000,- til et godt formål hos oss. Dette er et viktig bidrag for oss slik at vi kan jobbe videre med tilbudet og holde det i gang. 

Vil du vite mer om gatelaget vårt er det bare å ta kontakt på hallingdalfotballklubb@gmail.com/hfktrener@gmail.com.

Vi har fått gave til drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 4. Apr 2022

Støtte fra SB1-stiftelsen Hallingdal 

Vi søkte tidligere i år om gave til støtte av drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal, og fikk en gledelig beskjed om at vi får tildelt kr 10 000,- i støtte til vårt arbeid. Det er vi veldig takknemlige og glade for! Tusen takk!

"Etablering 

SpareBankstiftelsen Hallingdal ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank til SpareBank1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Øystre Slidre.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av SpareBankstiftelsen Hallingdal skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ål Sparebank (senere Hallingbanken), Hemsedal Sparebank og videreført i SpareBank 1 Hallingdal gjennom mer enn 143 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til SpareBankstiftelsen Hallingdal var ved etableringen på ca 770 mill. kroner og bestod hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres. Fra oppstart og fremover er overskuddslikviditet plassert i fond i henhold til foreliggende investeringsstrategi  2022 har fondsmidlene en saldo på rundt 200 millioner kroner."

Les mer om stiftelsen her: 

Æresmedlem og hederestegn i Hallingdal Fotballklubb

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 25. Mar 2022

Årsmøtet for regnskapsåret 2021 ble gjennomført på mandag og styret hadde i forkant behandlet tre forslag om utdelinger av priser. Tre solide karer fikk utdelt hver sin pris - svært velfortjent! Vi gratulerer!


Jan-Eirik Thorberg

Jan-Eirik Thorberg har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for laget gjennom mange år og lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid. Han har gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i laget/klubben.

På grunnlag av 2a, 2b og 2d i statutter for æresmedlemskap i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt æresmedlemskap. Gratulerer!

Gøran Bråthen 

Gøran Bråthen har gjort en stor jobb for HFK og Gol IFO i over 10 år, både som ansatt men også som frivillig. Bråthen har gjort en særlig fortjenestefull innsats for klubben.

På grunnlag av punkt 2 i statutter for hederstegn i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt hederstegn. Gratulerer!

Svein Garnås

Svein Garnås har stilt opp frivillig, både i NFF Buskerud og for Hallingdal/HFK i mange år og betydd enormt mye for fotballen i regionen. Garnås har gjort en særlig fortjenestefull innsats for klubben.

På grunnlag av punkt 2 i statutter for hederstegn i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt hederstegn.  Gratulerer!

Svein hadde dessverre ikke anledning til å være med oss på årsmøtet, men mottar sitt synlige bevis på utmerkelsen med diplom og dekorfat ved en seinere anledning.

Innendørs fotballhall

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 24. Mar 2022

Her kommer det en liten orientering om hvordan det ligger an med arbeidet om en innendørs fotballhall i Hallingdal:


Det har nå vært jobbet mer eller mindre aktivt med hallplaner på Gol i fire år. Ønske og behovet for en innendørs fotballhall er stort. Styret i HFK og prosjektgruppa for hallen har dessverre opplevd fremdriften, samarbeidet og muligheten for utforming etter vårt behov litt utfordrende, og har derfor lagt disse planene foreløpig på is. 
I mellomtiden vil de se på og jobbe med om det kan finnes andre muligheter som er bedre for HFK.

Styret i HFK
Årsmøte i HFK den 21.3.2022

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 17. Feb 2022Til medlemmene i Hallingdal Fotballklubb

Hallingdal, 17.02.2022

 

Innkalling til årsmøte i Hallingdal Fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Hallingdal Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 21.3.2022 kl. 1800 på Gol IL klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.3 til veramagnussen@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hallingdal Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hallingdal Fotballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder, Vera Magnussen, eller daglig leder, Ingvild Kvåle Myksvoll, kontaktes på veramagnussen@gmail.com/ hallingdalfotballklubb@gmail.com.

Innkalling til årsmøtet og mal for saker.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  
Ustekveikja Energi er med oss videre i 2022!

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 24. Jan 2022

Ustekveikja Energi er med oss videre som samarbeidspartner i 2022!

"Strømleverandøren du kan stole på!

Ustekveikja Energi er en liten strømleverandør i Hallingdal, men rimelige strømpriser og svart belte i kundeservice! Hos oss får du rask hjelp, med ærlige, gode og hyggelige svar. Vi er også opptatt av at vi skal ta vare på naturen rundt oss."

Tusen takk for støtten!

Les mer om Ustekveikja her:

https://ustekveikja.no/


Bli vår grasrotgiver i dag!

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 24. Jan 2022

Støtt Hallingdal Fotballklubb gjennom Norsk Tipping. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7% av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Dette er viktige midler for oss! 


Bli vår grasrotgiver her, https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Hallingplast er med oss videre i 2022!

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 20. Jan 2022

Hallingplast er med oss videre som samarbeidspartner i 2022!

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede synkerør. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kunne i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst.

Tusen takk for støtten!

https://www.hallingplast.no/