Velkommen til Hallingdal Fotballklubb og takk for at dere påtar dere verv som lagleder og trener mm. I den forbindelse må man forvise politiattest når man jobber med barn og ungdom.

Daglig leder, i samarbeid med sportslig leder vurderer hvem som må påvise politiattest, og tar kontakt med vedkommende. Det er den som tar på seg et verv som skal søke om politiattest, ikke idrettslaget.

Her følger en oppskrift/rutine på hvordan man gjør det.

1. Gå til https://attest.politi.no, logg inn og fyll inn søknadsskjema. Under "Kategori og Formål" velger du ‘’Frivillige organisasjoner’’.

2. Sammen med søknaden skal det ligge en bekreftelse på formålet med politiattest som søker får fra arbeidsgiver. Bekreftelsen fylles ut ferdig og sendes inn sammen med søknaden om politiattest.

3. Når dere får politiattesten i retur fra politiet skal den vises til daglig leder. Den kan også sendes til hallingdalfotballklubb@gmail.com. Da politiattesten er sett vil den bli slettet, da vi ikke skal oppbevare dette. Daglig leder holder oversikt på når attestene må fornyes. En politiattest varer i 3 år. 


For mer informasjon om politiattest se her

- https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

- https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...


Lurer du på noe? Kontakt Anders Mastrup på hallingdalfotballklubb@gmail.com.


Oppdatert april 2022.