Hallingdal FK Gatelag


HFK sitt Gatelag er et tilbud til fysisk aktivitet og sosialt samvær for tidligere eller nåværende rusavhengige, ensomme,  mennesker i utenforskap, eller mennesker med psykiske utfordringer. Vi spiller fotball og har det hyggelig i lag. Tilbudet er gratis og inkluderer enkel servering. Treningen skjer på Hallingmo på Gol, og vi prøver å være behjelpelige med transport hvis det trengs. Tilbudet bærer preg av lav terskel for deltagelse og med fokus på mye aktivitet og det sosiale samværet . Vi skiller ikke mellom gutter og jenter, ei heller alder. Alle er velkomne uansett nivå! Stikkordene er fysisk aktivitet, sosialt samvær, og et godt felleskap. Vi gleder oss hver uke til en hyggelig ettermiddag med kaffe/drikke, mat, fotball og gode samtaler.

 

Vi har vokst fra å være en liten kjerne med ca. 7-8 deltagere til å bli godt over 15, men det er flere som har vist interesse og er på trappene til å bli med. 


BLI MED DA VEL :-)

Spørsmål? Ta kontakt med Anders Mastrup på hfktrener@gmail.com/
48185563.