PERSONLIG SPONSOR I HFK

Hallingdal Fotballklubb er en klubb med spillere fra hele Hallingdal. Hjemmebanen vår er på Gol (Hallingmo). I 2024 stiller vi med et A-lag herrer i 4.divisjon og et B-lag i 7 divisjon. På juniorsiden stiller vi to guttelag, og for jentene et lag i J17.

Kretsen har gitt oss det ærerike ansvaret å administrere akademiet, som består av jenter og gutter fra 12-16 år. Klubbene i Hallingdal oppfordrer alle spillerne som ønsker litt ekstra spillerutvikling til å delta på dette. Vi har økter en gang i uka med denne gruppen både for jenter og gutter, primært utenfor kampsesong.

Klubben vår har, sammen med Gol vgs, sørget for at tilbud om fotball som fag har kommet på skoleplanen. Det betyr i praksis at elever som tidligere reiste til andre steder for å ta videregående skole blir i Hallingdal etter fullført grunnskole.

HFK har i sin mål- og handlingsplan bl.a. følgende punkt:

- HFK skal i handling og kommunikasjon vise at vi kan ta vare på våre sponsorer og samarbeidspartnere, gjennom å implementere gode og varige holdninger i vårt daglige virke i og utenfor klubben.


Det er en del utgifter forbundet med det å spille fotball i HFK, siden opplegget vårt er forholdsvis proft. Dette betyr at spillerne har utgifter til treningsavgift, utstyr, cup og treningsleir på ca. 15 000 – 17 000 kr totalt.

For flere av spillerne er det en veldig stor kostnad og vi har derfor åpnet opp for at spillerne kan skaffe sine egne personlige sponsorer. Den summen spilleren genererer i sponsorinntekter blir fordelt følgende; 40 % til HFK og 60 % til spilleren for å dekke utgifter spilleren har med fotballen i HFK.


De som velger å sponse HFK og spiller på denne måten får i 2024:

- Markedsført seg med logo på spillerpresentasjonen i vårt HFK-magasin som kommer som bilag i Hallingdølen rett før seriestart (dersom sponsor er meldt inn tidsnok).

- Sponsoren blir lest opp av speakeren før hver hjemmekamp til aktuell spiller.

- Logo på hjemmesiden vår, samt facebook. Ellers muligheter for omtale når vi presenterer spillere i sosiale medier.

- Mulighet for logo på spillerens treningsskjorte hvis totalsummen er kr 10 000,- eller høyere (logo bekostes av sponsor).


HFK har også andre sponsormuligheter og vil gjerne høre fra dere om det kan være aktuelt.Ta kontakt med Jan-Eirik «Jansen» Thorberg på mail jthorberg@hotmail.com eller Anders Mastrup på mail hallingdalfotballklubb@gmail.com for spørsmål og/eller klargjøring av avtaler.