RUTINER RUNDT KJØREGODTGJØRELSE

TIL TRENING i HALLINGDAL

Til trening er det forventet at trenere og spillere kommer seg dit på egen hånd.

Hvis det er noen som «alltid» kjører må de eventuelt få litt kjørepenger hos de som sitter på. Men det ordnes internt. Oppfordringen fra HFK er at kjøring til trening går på rundgang blant foreldre og spillere.

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse for kjøring til trening.


TIL KAMPER

I utgangspunktet satser vi på 9-setere og foreldrekjøring til kamper, men hvis trenere eller spillere må kjøre utbetales det i utgangspunktet 2 kr pr km. For fast ansatte kan andre regler gjelde. Unntak kan også gjøres der de samme foreldrene stiller opp svært mye, eller der trenere stort sett blir kjørende pga manglende mulighet for buss/bussjåfør.

Vi har vedtak i HFK om at ingen spillere under 20 år som selv spiller kamp skal kjøre til og fra kamp.


ØVRIGE TILTAK

Hvis trenere eller ledere i klubber har kjøring til oppdrag for HFK, sendes det inn skjema på 3,50 kr km.


TRENERGODTGJØRELSE

For trenere:

For de som har en årlig sum, så leverer dere reiseregning innen 1.juli og 1.desember (sum delt på to), ev. se egen avtale.


Grunnen til at vi bruker satsen 3,50 eller lavere er fordi dette er skattefritt. Statens sats på 4,10 må skattes av.

Alle reiseregninger sendes til hallingdalfotballklubb@gmail.com. Husk at reiseregningen skal være signert.


Reiseregning kamper 2 kr per km.xlsx

Reiseregning øvrige tiltak/unntak/trenergodtgjørelse 3,50 kr per km