Hallingdal Fotballklubb ble stiftet i 1994 etter ønske om å etablere fotballsamarbeid på seniornivå felles for hele Hallingdal. Målet var å bygge en fotballklubb, der hele Hallingdal var representert og med hensikt om raskt opprykk!

Klubbens utvikling og vekst har møtt medgang og motgang, men har vært svært positiv de siste årene. Ildsjeler har stått på hardt i flere år, noe som har gitt resultater. HFK har et konstruktivt og godt samarbeid med moderklubbene i Hallingdal om kompetanseheving og trenerstøtte fra alder 13 +, HFK – akademiet, som alle fotballklubbene i Hallingdal støtter.


HFK har tatt grep for at ungdom som vil satse på fotball, skal lykkes i Hallingdal! Etablering av et toppidrettstilbud ved Gol VGS og fotballakademi for de yngste talentene og mest treningsvillige er godt etablert. Vi har også flere A-lisensierte trenere fast tilknyttet klubben, blant annet er vår sportsansvarlig og hovedtrener «Jansen» UEFA A-trener. Dette gir gode resultater og er svært motiverende for spillerne.


I 2011 ble det satt i gang en idrettsfritidsordning (IFO) tilknyttet og driftet gjennom fotballklubben. Ordningen tilbyr barn fra 1. til 4. klasse et aktivt, sosialt og trygt sted å være etter skoletid. Før fotballspillerne skal ha trening kommer de innom for å spise lunsj sammen med barna. Slik får de yngste sunne og aktive rollemodeller å se opp til, samtidig som dette er en fin stund i løpet av dagen som skaper samhold mellom barn og ungdom.


Per dags dato har vi ca. 130 aktive medlemmer på lag. I tillegg er ca. 100 unge gutter og jenter fra hele dalen organisert gjennom tilbud på akademiet. Alle dalens kommuner er godt representert. På IFO går det ca. 15 jenter og gutter fra 1-4 klasse.


Vi er svært stolte av vårt arbeid for barn, ungdom og voksne. Hallingdal Fotballklubb har blitt en arena der alle kan finne sin plass uavhengig av alder, ambisjoner og nivå. I tillegg ser vi også at fotball har stor verdi i integreringsarbeidet. Sammen skapes det hver dag gode, sunne og aktive opplevelser i et positivt og trygt miljø.