Verditransport - TA VARE

 • Verditransport er en holdningskampanje rettet mot ungdom i alderen 15 - 24 år.
 • Kampanjen hadde oppstart i 2011 og drives av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet og idrettslag i fylket.
 • 32 % av all trafikk foregår i fritiden, og organiserte fritidsaktiviteter utgjør 18 % av fritidsreisene.
 • Bare i Buskerud er det 26.000 medlemmer i aldergruppa 15 - 24 år i idrettslagene.
 • Hver dag kjører ungdom og foreldre med bil, buss, går eller sykler til og fra trening i hele fylket.

Hallingdal Fotballklubb er en TA-VARE-KLUBB. Alle lagene våre har lange reiser til bortekampene sine, samt at de aller fleste kjører betydelige avstander i løpet av et år til og fra trening. Da er det spesielt viktig med gode holdninger og rutiner rundt trafikksikkerhet!

I klubben har vi vedtak på at ingen spillere under 20 år som selv skal spille kamp skal kjøre til eller fra kamp. Så langt det er mulig ønsker vi ikke at noen spillere uansett alder har ansvar for kjøring til kamp. Etter kamp er det fort å bli trøtt og sliten, og for å kjøre tilbake på kveldstid på eventuelt glatte veier, skal man være uthvilt og fokusert. Vi mener også ansvaret er så stort at det ikke bør eller skal legges til spillere.

I 2018 inngikk vi en unik avtale med Skue Sparebank om leasing av en 9-seter de neste tre årene. I 2019 fikk vi på plass en tilsvarende avtale med Gjensidige Hallingdal. Dette bidrar svært godt til trafikksikkerhet hos oss, og letter på logistikken rundt bortekamper. Vår reisepolicy er godt synlig og ligger i 9-seterne.


Reisepolicy til Hallingdal Fotballklubb

- Vi skal alltid bruke sikkerhetsbelte. Det er obligatorisk!

- Vi skal alltid bruke refleks når vi går eller trener langs veiene.

- Skal du sykle til trening eller kamp? Hjelmen skal alltid være på!

-Vi skal alltid sørge for å ha god tid på veg til trening og kamp. Da har vi bedre fokus!

- Vi skal til  enhver tid forholde oss til regler i trafikken. Fartsgrensen skal holdes - alltid!

- Som sjåfør skal man ikke være distrahert. Mobilbruk er ulovlig- bruk handsfree om nødvendig.

-I klubben vår skal det være rom for å gi tilbakemeldinger til sjåføren. Gi beskjed hvis du ikke føler deg trygg!

-Å være sjåfør er et stort ansvar. Vi skal ta vare på egne og andres barn og unge i trafikken.

- Våre holdninger er viktige og kan være med å påvirke andre positivt. Vi skal gå foran som forbilder i trafikken!


Les mer om TA VARE under:


1. Å holde fartsgrensen er avgjørende!

Fart er kanskje den farligste faktoren i trafikken. Er du i alderen 18-19 år er du statistisk sett mest utsatt for ulykker som har sammenheng med stor fart. Det er flere grunner til dette, men en viktig årsak er rett og slett at du fortsatt er en uerfaren sjåfør. Risikovurdering er ikke innøvd i trafikken. Vi ser mange bilførere i denne aldersgruppen ta for stor risiko og ender dessverre opp i utforkjøringer.

 • Det er flest ulykker i helgene – fart er ofte en medvirkende årsak.
 • En liten fartsøkning gir stort utslag på antall drepte.
 • En fartsøkning fra 80 til 93 km/t dobler risikoen for å bli drept i en ulykke.
 • Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t.
 • Av alle dødsulykker (2009 – 2014) utgjør fartsulykker 37 prosent.

En analyse fra Statens vegvesen (2014) viser at høy fart har vært årsak til 55 prosent av ulykkene som involverer unge menn (18-24 år) de siste fem årene. Unge gutter er fortsatt den viktigste målgruppen for å få ned ulykkestallene. Får vi til en atferdsendring i denne gruppen vil en hel generasjon overføre gode holdninger til neste generasjon. Det er en positiv holdning hos unge i trafikken, men fortsatt er de en høyrisikogruppe. Derfor er det nødvendig med effektive og forebyggende trafikksikkerhetstiltak.

Hemmeligheten er altså å ta det litt mer med ro i den første tiden etter at du får lappen. Høy hastighet og lite erfaring er en dårlig miks. Du setter ikke utfor svart løype på alpinski før du har trent på dette gradvis.


2. For oss er bruk av BILBELTE obligatorisk!

Bruk av bilbelte bør være en reflekshandling når man setter seg inn i en bil. Heldigvis er dette tilfelle for de aller fleste av oss. Bilbelte er det enkleste mer effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde. Ulykkesanalyser fra Statens vegvesen viser dessverre at 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

 • Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent for fører og foresetepassasjer
 • En usikret person i baksete er en stor risiko for de som sitter i forsetet
 • Å kollidere i 70 km/t tilsvarer et fall på 19 meter
 • Om lag syv prosent av bilfører og forsetepassasjer brukte ikke bilbelte på korte turer (2014), men 3,4 prosent unnlot å bruke bilbelte utenfor tettbygde strøk

Bruk av bilbelte reduserer sannsynlighet for personskader og gjør skadene mindre alvorlige. Hvis alle brukte bilbelte ville det trolig være 30-40 færre drepte i trafikken hvert år. En undersøkelse gjennomført av Statens vegvesen (2014), viser at ca. 95 prosent bruker bilbelte i tettbygde strøk, nesten 97 prosent brukte bilbelte utenfor tettbygde strøk og ca 94 prosent på motorveg.


3. En del går og sykler til og fra trening og kamper. Vi SKAL bruke refleks!

Refleks. Også kalt «den lille livredderen». For det er faktisk det den gjør, redder liv. Det er ikke bare som sjåfør eller passasjer at du utsetter deg for risiko i trafikken. Som gående, joggende eller syklende aktør i trafikkbildet har du lite å stille opp med mot de kjørende. Da gjelder det å ta sine forholdsregler, refleks er kanskje den beste måten å gjøre det på. Litt facts fra oss til deg;

 • Siden 2007 har gjennomsnittlig 26 fotgjengere årlig mistet livet i trafikken.
 • 35 % av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
 • Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.
 • Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold.

I Norge med sine lange mørkeperioder er refleksbruk ekstremt viktig. Refleks reduserer sannsynligheten din for å bli påkjørt med 85%. Det er ganske mye. Hvis du har på refleksen har bilisten 10 sekunder på å bremse ned. Uten refleks er denne tiden redusert til 2 sekunder. Det er ganske lite. Se forskjellen her.


4. Sykle til trening? Hjelmen er obligatorisk.

Vi kan ikke love at du ikke faller av sykkelen eller blir påkjørt dersom du bruker hjelm. Men hvis du skulle være så uheldig å komme opp i en situasjon som rammer deg, vil du være tryggere med hjelmen på. På samme måte som du vil være det i hopp- eller alpinbakken, på hockeybanen eller på rulleski.

 • Årlig trenger 4500 til 5000 syklister behandling etter ulykker.
 • Hodeskader er de alvorligste sykkelskadene.
 • Brudd på hodeskallen og hjerneskader kan oppstå ved sykkelulykke i kun 20 km/t.
 • Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader

Flere og flere bruker sykkelhjelm, men fortsatt er andelen bare halvparten av alle syklister. Ta deg en tur på butikken, finn en hjelm du liker godt og føl deg trygg på sykkelen.

http://verditransport.bfk.no/


Vi har ingen å miste! Ta vare på deg selv, og de du er glad i, husk:

SENK FARTEN, BRUK BILBELTE, BRUK REFLEKS OG BRUK HJELM!