Vedlagt ligger instruks for bruk av 9-seterne våre leaset gjennom Skue og Gjensidige.

Bussinstruks HFK.pdf