Se dokument for Sportslig Ledelse i klubben. Her ligger også beskrivelse av oppgaver.

Sportslig Ledelse 1.pdf