Valgkomiteens instilling

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 20. Feb 2023

Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling for årsmøte 2023


Valgkomiteens innstilling HFK 2023.pdf
Æresmedlem og hederestegn i Hallingdal Fotballklubb

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 25. Mar 2022

Årsmøtet for regnskapsåret 2021 ble gjennomført på mandag og styret hadde i forkant behandlet tre forslag om utdelinger av priser. Tre solide karer fikk utdelt hver sin pris - svært velfortjent! Vi gratulerer!


Jan-Eirik Thorberg

Jan-Eirik Thorberg har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for laget gjennom mange år og lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid. Han har gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i laget/klubben.

På grunnlag av 2a, 2b og 2d i statutter for æresmedlemskap i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt æresmedlemskap. Gratulerer!

Gøran Bråthen 

Gøran Bråthen har gjort en stor jobb for HFK og Gol IFO i over 10 år, både som ansatt men også som frivillig. Bråthen har gjort en særlig fortjenestefull innsats for klubben.

På grunnlag av punkt 2 i statutter for hederstegn i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt hederstegn. Gratulerer!

Svein Garnås

Svein Garnås har stilt opp frivillig, både i NFF Buskerud og for Hallingdal/HFK i mange år og betydd enormt mye for fotballen i regionen. Garnås har gjort en særlig fortjenestefull innsats for klubben.

På grunnlag av punkt 2 i statutter for hederstegn i Hallingdal Fotballklubb ble han derfor tildelt hederstegn.  Gratulerer!

Svein hadde dessverre ikke anledning til å være med oss på årsmøtet, men mottar sitt synlige bevis på utmerkelsen med diplom og dekorfat ved en seinere anledning.

Årsmøte i HFK den 21.3.2022

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 17. Feb 2022Til medlemmene i Hallingdal Fotballklubb

Hallingdal, 17.02.2022

 

Innkalling til årsmøte i Hallingdal Fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Hallingdal Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 21.3.2022 kl. 1800 på Gol IL klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.3 til veramagnussen@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hallingdal Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hallingdal Fotballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder, Vera Magnussen, eller daglig leder, Ingvild Kvåle Myksvoll, kontaktes på veramagnussen@gmail.com/ hallingdalfotballklubb@gmail.com.

Innkalling til årsmøtet og mal for saker.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  
Årsmøte i Hallingdal Fotballklubb blir den 31/5

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 13. Apr 2021

Til medlemmene i Hallingdal Fotballklubb

Hallingdal, 13.04.2021.


Styret innkaller herved til årsmøte i Hallingdal Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 31/05/2021 kl. 18.00 på Gol klubbhus.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17/5 til hallingdalfotballklubb@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret .