Gol Idrettsfritidsordning (IFO)


Hallingdal fotballlubb driver idrettsfritidsordning etter skoletid på klubbhuset til Gol IL.

Gol IFO er et tilbud som skal utfordre, glede og engasjere.

Ordinære dager

Gol IFO er et tilbud for barn fra 1.-4.klasse.

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 07.30-08.30 og 13.00-16.30 i hverdagen.

Ferier og skolestengte dager

Det er et heldagstilbud i høst-, vinter –og sommerferie samt skolestengte dager fra kl. 07.30-16.30 (IFO er stengt i påskedagene, uke 29-31 og romjul).

Dersom det er færre enn fire påmeldte pr. dag i feriedager eller skolestengte dager forbeholder IFO seg retten til å holde stengt. Foreldre varsles seinest to (2) virkedager før stengt dag. 

Innhold
Det er minst 0,5-1 time med organisert aktivitet hver dag.
Det blir servert 1 måltid pr dag, 2 i feriene. Det blir servert frukt, grønt og varm mat.
Det er også leksehjelp for de som ønsker det, skolen organiserer dette for enkelte klassetrinn.

Tilbudet vil inneholde mye variert aktivitet og lek. Noe av det vi gjør er leking i skogen, fotball, basket, friidrett, turn, aking, dans, orientering, skøyter og turer på både sykkel og ski. Samt en masse friluftsliv.


Priser

Vi fakturer månedlig og forskuddsvis. Forfall den 1. i hver måned. Faktura blir tilsendt på mail.

Priser f.o.m 01.08.2016.


Satser

Deltakeravgift pr. måned

* Matpenger pr. måned

Totalsum

Alternativ 1: En ettermiddag i uka

750,-

110,-

860,-

Alternativ 2: To dager i uka

1200,-

195,-

1395,-

Alternativ 3: Tre dager i uka

1950,-

260,-

2210,-

Alternativ 4: Fire dager i uka/hver dag og full plass 3.klasse +

2250,-

295,-/315,-

2545,-/2565,-

Alternativ 5: Hver dag og full plass 1.-og 2.klasse

2550,-

315,-

2865,-Utgangspunktet for satssystemet er antall dager. Pga. hvordan skoledagen er lagt opp ulikt for de forskjellige alderstrinn, vil full plass variere etter hvilken klasse man går i. Velger man å bruke morgenplass, vil riktig sats avtales nærmere med oss.

* Matpenger faktureres som en separat utgift, da dette gir skattefradrag for foreldre.

* Høstferie og vinterferie koster 350.- pr dag, men med en makspris på 1300.- 


Ekstrautgifter

Pris

Bemerkninger/Begrunnelse

Kjøp av enkeltdager i skoleåret

Kr 200 per dag for barn med ordinær IFO-plass og deres søsken.

Kr 350,- per dag for barn uten ordinær IFO-plass eller kr 1500,- for en uke inkl. mat.

Vi tillater ikke kjøp av enkeltdager fra barn som går i 1. – 2.klasse utenom ved egne invitasjoner.

Kjøp av enkeltdager i skolestengte dager/feriedager

Kr 150,- per dag i tillegg for de IFO-barn som har dagen fra før.

250,- per dag ved kjøp av ekstra dag for de som går på IFO og deres søsken.

Kr 350,- per dag for barn som ikke går på IFO. Kr 1500,- for en samlet uke inkl.mat.

IFO har i skolestengte dager/feriedager åpent 9 timer om dagen. For å dekke inn for ekstra bemanning må vi ha en tilleggssats disse dagene.Påmelding etter frist

50,- i gebyr per dag.

Vi har planlagt bemanning ut fra antall påmeldte innen fristen. Endringer er lik merarbeid for oss.


Trygghet

Tilbudet skal være trygt for foreldre og barn. IFO skal ha mobilnummeret/jobbnummeret til foresatte. Hvis barn ikke kommer på IFO skal foreldre gi beskjed. Hvis noen andre enn foreldre henter barnet skal IFO også ha beskjed om dette.

Når kan man søke?
Tidligst 1. desember det året barnet går siste året i barnehagen.
Ellers åpen påmelding hele året for barn som er gamle nok.

Påmelding

Påmelding og/eller ytterligere info:

Bruk søknadsskjema i menyen eller send mail til: golifo@outlook.com


Oppsigelse

Det er 1.måneds oppsigelsestid fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved overgang mellom klassetrinn.

Unntaket er barn eldre enn 4.klasse som eventuelt må søke særskilt om plass hvert år.

Gol IFO kan si opp plassen til barnet med samme oppsigelsestid ved mislighold av mer enn 2 betalingsterminer.


Kontakt :
IFO tlf: 90838910

Mail: golifo@outlook.com


Leder Gol IFO
Gøran Bråthen
Tlf : 97060820

Mail: godfotball@gmail.com