Reiseregninger 2016 - Frist for refusjon av kjøring til Valdres 7.mars

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 26. Feb 2016

RUTINER RUNDT KJØREGODTGJØRELSE

Til orientering så er økonomien anstrengt og vi må være kritiske til pengebruken.

TIL TRENING i HALLINGDAL

Til trening er det forventet at trenere og spillere kommer seg dit på egen hånd. Unntaket er Valdres, se neste punkt.

Hvis det er noen som «alltid» kjører må de eventuelt få litt kjørepenger hos de som sitter på. Men det ordnes internt. Oppfordringen fra HFK er at kjøring til trening går på rundgang blant foreldre og spillere.

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse for kjøring til trening.

TIL TRENING I VALDRES

Dette ble et ekstraordinært tilbud i 2016. Så følgende retningslinjer gjelder for 2016. Det kan bli lagd nye regler for 2017. De som kjører til trening får 2 kr per km fra hjemsted og tilbake. OBS: Dette gjelder ikke de turene der sjåførene har fått betaling fra medpassasjerer. Kjøringen dekkes altså bare der sjåføren har dekket reiseutgiftene helt på egen hånd.

Krav om refusjon for kjøring til Valdres fylles ut på HFK sine standard lister. De ligger nederst på siden. Må sendes på mail til hallingdalfotballklubb@gmail.com innen 7.mars for å få refundert beløpet. Vi skal bli ferdige med dette før vi reiser til Spania.

TIL KAMPER

I utgangspunktet satser vi på minibuss og foreldrekjøring til kamper, MEN hvis trenere eller spillere må kjøre utbetales det i utgangspunktet 2 kr pr km. For fast ansatte kan andre regler gjelde. Unntak kan også gjøres der de samme foreldrene stiller opp svært mye, eller der trenere stort sett blir kjørende pga manglende mulighet for buss/bussjåfør.

ØVRIGE TILTAK

Hvis trenere eller ledere i klubber har kjøring til oppdrag for HFK, sendes det inn skjema på 3,80 kr km.

TRENERGODTGJØRELSE

De fleste ledere og trenere i HFK får utbetalt trenergodtgjørelsen som kjøregodtgjørelse. De nevnte punktene kommer da i tillegg til dette.

Får å få utbetalt avtalt kjøregodtgjørelse må reiseregning leveres innen 1.juli og 1.desember (sum delt på to).

Grunnen til at vi bruker satsen 3,80 eller lavere er fordi dette er skattefritt. Statens sats på 4,10 må skattes av.

Alle reiseregninger sendes til hallingdalfotballklubb@gmail.com.


Reiseregning Valdres 2 kr per km

Reiseregning kamper 2 kr per km

Reiseregning øvrige tiltak/unntak/trenergodtgjørelse 3,80 kr per kmKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.