Vi har fått gave til drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal

Postet av Hallingdal Fotballklubb den 4. Apr 2022

Støtte fra SB1-stiftelsen Hallingdal 

Vi søkte tidligere i år om gave til støtte av drift fra Sparebankstiftelsen Hallingdal, og fikk en gledelig beskjed om at vi får tildelt kr 10 000,- i støtte til vårt arbeid. Det er vi veldig takknemlige og glade for! Tusen takk!

"Etablering 

SpareBankstiftelsen Hallingdal ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank til SpareBank1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Øystre Slidre.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av SpareBankstiftelsen Hallingdal skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ål Sparebank (senere Hallingbanken), Hemsedal Sparebank og videreført i SpareBank 1 Hallingdal gjennom mer enn 143 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til SpareBankstiftelsen Hallingdal var ved etableringen på ca 770 mill. kroner og bestod hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres. Fra oppstart og fremover er overskuddslikviditet plassert i fond i henhold til foreliggende investeringsstrategi  2022 har fondsmidlene en saldo på rundt 200 millioner kroner."

Les mer om stiftelsen her: Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.