NM protesten tatt til følge, HFK videre i NM. Dog med et lite forbehold

Postet av Hallingdal menn senior A den 11. Jul 2016

Under følger vurderingen og beslutningen, MEN den kan ankes til NFFs ankeutvalg, innen tre dager.


Utvalgets vurdering

Utvalget legger til grunn at protesten anses å være formelt i orden, idet vilkårene i reaksjonsreglementet §§ 5-5 og 5-6 er oppfylt.

Protestgrunnlaget for Hallingdal FK anføres å være at Mjøndalen IF i angjeldende kamp benyttet en spiller, som ikke var spilleberettiget. Det anføres i protesten at den aktuelle spilleren, fra Mjøndalen, hadde fått to gule kort i de første NM-rundene, henholdsvis mot Grei og Odd, og at vedkommende derfor ikke var spilleberettiget i kampen mot Hallingdal.

Vurderingstemaet for Utvalget blir således om det ved denne handlingen foreligger tilstrekkelig protestgrunnlag ved at ”et lag har benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget”, jf. reaksjonsreglementet § 5-3 (1) bokstav a).

Det følger av reaksjonsreglementet § 4-10 (1) at dersom en spiller har fått ”to advarsler i de ordinære NM-runder i samme mesterskap”, har spilleren karantene og må stå over neste NM-kamp.

Av foreliggende dokumentasjon og forklaringer går det klart frem at Mjøndalen-spilleren spilte kampen mot Hallingdal til tross for at han hadde fått gult kort i to tidligere NM-kamper i samme mesterskap. Spilleren var således ikke spilleberettiget i kampen mot Hallingdal.

Mjøndalen IF har også erkjent at spilleren ble tildelt gult kort i de to foregående kampene.

Utvalget legger på denne bakgrunn til grunn at det foreligger et tilstrekkelig protestgrunnlag ved at vilkåret i reaksjonsreglementet § 5-3 (1) bokstav a), ”et lag har benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget”, er oppfylt.

Det følger av reaksjonsreglementet § 5-10 at dersom et lag benytter en spiller som ikke var spilleberettiget, skal kampen ”regnes som tapt for den klubb som benyttet vedkommende”, med mindre ”særlige forhold” tilsier noe annet.

Etter en helhetsvurdering kan ikke Utvalget se at det foreligger ”særlige forhold” som tilsier at Mjøndalen, tross lovbruddet, skal stå som vinner av kampen. Kampen skal dermed regnes som tapt for Mjøndalen IF, jf. reaksjonsreglementet § 5-10, og Hallingdal FK deltar videre i mesterskapet

Utvalget har således kommet til at protesten tas til følge og kampen anses tapt for Mjøndalen IF.

Beslutningen er enstemmig.

Beslutning

Det ble tatt følgende beslutning:

Protesten fra Hallingdal FK tas til følge. Kampen anses tapt for Mjøndalen IF.


Det betyr at HFK skal ut i 4 runde til høsten hjemme mot Lillestrøm. Selv om den blir vanskelig er det ikke en umulig oppgave. Mer info rundt dette kommer senere, men kampen skal spilles innen 14 august.

Øvrig oppsett er som følgende, ikke mange lag igjen nå;


Sarpsborg 08 Fredrikstad

Vålerenga Bodø/Glimt

Hallingdal Lillestrøm

Urædd Vigør

Sandnes Ulf Fyllingsdalen

Brann Haugesund

Ranheim Rosenborg

Molde Raufoss

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.