Avklaring om Ferie på IFO

Postet av Sven Gøran Bråthen den 1. Apr 2022

Avklaring rundt videre drift hos Hallingdal Fotballklubb sin Idrettsfritidsordning.


 

Styret i HFK vedtok å foreløpig legge ned IFO sin ordinære drift fra og med dette skoleåret. Men det er fortsatt en avtale mellom Gol kommune og Hallingdal fotballklubb om ferieløsninger for barna på Gol skule.

Gol kommune, Gol skule og Hallingdal fotballklubb hadde et oppklarende møte 31.03.2022 der det ble presisert fra begge parter at vi går videre med samarbeidet ut 2022. Avtalen skal evalueres i oktober 2022, resultatet av det skal vi ikke forskuttere.

Med andre ord så stenger vi bare den ordinære IFO fra og med skoleslutt i år, men holder åpent i feriene som vi har gjort de siste 11 årene. Dere kan søke inn deres barn på vår ferieløsning fra og med onsdag 22.06.2022 med søknadsfrist 15.5. Invitasjonen kommer ut omtrent samtidig.

Dette er kopiert rett fra referatet:

IFO vil gje følgjande tilbod i 2022:

1. Ordinær drift for dei som har plass i IFO fram til 15.7.2022

2. IFO har tilbod om ferieplass frå onsdag 22. juni – 15. juli 2022

3. IFO har tilbod om ferieplass i veke 32-  8. august-17. august (skulestart) /alternativt veke 31-  1. august-17. august (skulestart) . Dette blir avklara før torsdag 7. april, gjerne før.

4. IFO har tilbod om ferieplass i veke 40 (haustferien)

5. Ein viser elles til samarbeidsavtalen der det heiter at det ikkje er tilbod i påskedagane og romjula.

 

Dette medfører at alle som Går i 1. klasse nå og eldre kan søke ferieplass hos oss i år også, samt at alle ved Gol skule kan søke plass i uke 40, men her kommer invitasjonen senere. Gol skule organiserer ferietilbud for skolestartere i august.

 

Hverken Gol kommune eller Hallingdal fotballklubb ønsker å bryte avtaler som er inngått.

 

Mbh

Gøran Bråthen

Daglig leder IdrettsFritidsOrdningen

Hallingdal FotballklubbKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.